KORZYŚCI UBEZPIECZENIOWE: BG BAU ZALECA MONTAŻ WSTĘPNY I PROMUJE TECTOFIX

Niemieckie stowarzyszenie ubezpieczycieli branży budowlanej Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) zaktualizowało swój katalog dopłat do składek ubezpieczeniowych w 2023 roku i dodało nowe dopłaty z tytułu BHP. Jedna z tych stawek dotyczy stosowania stołów montażowych, takich jak tectofix, które mogą być wykorzystywane do wstępnej produkcji prefabrykowanych elementów dachowych, ściennych i stropowych, i które teraz są objęte dopłatami. Więcej informacji na stronie: bgbau.de/…/montagetische 

Szczegółowe informacje o sumie dopłat i wymaganiach przedstawiono w pliku PDF: bgbau.de/…/Montagetische_Anforderungen.pdf