POLITYKA PRYWATNOŚCI

OCHRONĘ DANYCH TRAKTUJEMY POWAŻNIE

Ochrona sfery prywatnej podczas przetwarzania danych osobowych jest dla nas szczególnie istotna. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej nasze serwery standardowo zapisują adres IP dostawcy usług internetowych, witrynę internetową, z której użytkownik do nas trafia, strony odwiedzane w obrębie naszej witrynie oraz datę i czas trwania wizyty. Te informacje są absolutnie niezbędne do technicznego przesyłania stron internetowych i bezpiecznego działania serwerów. Spersonalizowana analiza tych danych nie następuje.

Po przesłaniu danych za pośrednictwem formularza kontaktowego te dane będą przechowywane na naszych serwerach w ramach tworzenia kopii zapasowych. Dane użytkownika będą przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu przetworzenia jego wniosku. Dane użytkownika są przetwarzane w sposób ściśle poufny. Przekazywanie ich osobom trzecim nie następuje.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:

Bauer Holzbau GmbH 
Rötstraße 11 
74589 Satteldorf-Gröningen
Telefon: +49(0)7955 3850 
E-Mail: infoatbauer-holzbau [punkt] de

DANE OSOBOWE  

Dane osobowe to informacje umożliwiające identyfikację użytkownika. Obejmują one imię i nazwisko, adres pocztowy oraz adres e-mail. Aby odwiedzić naszą stronę internetową, nie trzeba ujawniać danych osobowych. W niektórych przypadkach wymagany imienia, nazwiska i adresu oraz innych informacji, aby umożliwić zaoferowanie określonej usługi.

To samo dotyczy sytuacji, w której na życzenie użytkownika dostarczamy materiały informacyjne lub udzielamy odpowiedzi na zapytania. W takich sytuacjach zawsze o tym informujemy. Ponadto zapisujemy tylko te dane, które użytkownik przekazał nam automatycznie lub dobrowolnie.

Gdy użytkownik korzysta z jednej z naszych usług, zasadniczo gromadzimy tylko te informacje, które są niezbędne do świadczenia danej usługi. Możemy poprosić o dalsze informacje, ale ich udzielenie jest dobrowolne. Za każdym razem, gdy przetwarzamy dane osobowe, robimy to w celu świadczenia usług lub realizacji naszych celów handlowych.

AUTOMATYCZNE GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH 

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, gromadzimy pewne informacje ze względów administracyjnych i technicznych. Są to: typ i wersja używanej przeglądarki, data i godzina dostępu oraz adres IP.

Te dane są anonimizowane i wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych lub w celu optymalizacji usług internetowych i sieciowych.

Te zanonimizowane dane są oddzielane od danych osobowych i przechowywane w bezpiecznych systemach, przez co nie da się przypisać ich do osób indywidualnych. Oznacza to, że dane osobowe są w każdej chwili chronione.

PLIKI COOKIE

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, możemy przechowywać informacje na jego komputerze w postaci plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przesyłane z serwera internetowego do przeglądarki i przechowywane dysku twardym użytkownika. Podstawę prawną korzystania z plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przechowywany jest tylko adres protokołu internetowego – żadne inne dane osobowe. Informacje te, przechowywane w plikach cookie, umożliwiają nam automatycznie rozpoznawanie użytkownika przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej i ułatwiają korzystanie z niej.

Oczywiście naszą witrynę można również odwiedzać bez akceptowania plików cookie. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego komputer był rozpoznawany przy następnej wizycie, może również odmówić korzystania z plików cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki i aktywując opcję odrzucania plików cookie. Odpowiednią procedurę można znaleźć w instrukcji obsługi danej przeglądarki. Jeśli jednak użytkownik odmówi korzystania z plików cookie, mogą wystąpić ograniczenia w korzystaniu z niektórych obszarów naszej witryny internetowej.

GOOGLE ANALYTICS Z FUNKCJĄ ANONIMIZACJI  

W naszej witrynie internetowej korzystamy z Google Analytics, usługi analizy ruchu internetowego świadczonej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwanej dalej „Google”. Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki „cookie”, zapisywane na komputerze użytkownika, umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej.

Informacje generowane przez te pliki cookie, takie jak czas, miejsce i częstotliwość odwiedzania witryny, w tym adres IP, są przesyłane do Google w USA i tam przechowywane.

W naszej witrynie internetowej używamy Google Analytics z dodatkiem „_gat._anonymizeIp”. W tym przypadku adres IP użytkownika jest już skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a tym samym jest anonimizowany.

Firma Google wykorzystuje te informacje w celu analizowania sposobu korzystania z naszej strony, tworzenia raportów dotyczących aktywności internetowej oraz oferowania innych usług związanych z korzystanie ze stron internetowych. Firma Google może również w razie potrzeby przekazywać te informacje podmiotom trzecim, o ile jest to wymagane przez obowiązujące prawo bądź też podmioty trzecie będą przetwarzać te dane na zlecenie firmy Google.

W żadnym wypadku firma Google, zgodnie z własnymi informacjami, nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Instalowaniu plików cookie można zapobiec przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej – ostrzegamy jednak, że nie będzie wówczas możliwe korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji naszej strony.

Ponadto Google oferuje dodatek dezaktywujący do najpopularniejszych przeglądarek, który zapewnia większą kontrolę nad tym, jakie dane Google gromadzi o odwiedzanych witrynach. Wtyczka ta informuje skrypt JavaScript (ga.js) usługi Google Analytics, że informacje dotyczące wizyty na stronie internetowej nie mogą być wysłane do Google Analytics. Dodatek dezaktywujący Google Analytics w przeglądarce nie zapobiega jednak przesyłaniu informacji do nas lub do innych usług analityki internetowej, z których możemy korzystać. Aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji dodatku do przeglądarki, kliknij poniższy link:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Jeśli użytkownik odwiedza naszą witrynę za pośrednictwem urządzenia mobilnego (smartfonu lub tabletu), musi kliknąć ten link, aby zapobiec śledzeniu przez Google Analytics w tej witrynie w przyszłości. Jest to również alternatywą dla wyżej opisanego dodatku do przeglądarki. Kliknięcie linku powoduje zapisanie w przeglądarce pliku cookie z brakiem zgody („Opt Out”), który obowiązuje jedynie dla danej przeglądarki i dla danej domeny. Usunięcie plików cookie w tej przeglądarce powoduje również skasowanie pliku cookie „Opt Out”, przez co trzeba kliknąć ten link ponownie.

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na powiązanie przez Google historii przeglądania stron internetowych i aplikacji z jego kontem Google oraz na wykorzystywanie informacji z konta Google do personalizacji reklam, Google będzie wykorzystywać dane użytkownika wraz z danymi pochodzącymi z Google Analytics do tworzenia list docelowych na potrzeby remarketingu obejmującego różne urządzenia. W tym celu Google Analytics najpierw rejestruje uwierzytelniony identyfikator Google użytkownika na naszej stronie internetowej, który jest powiązany z jego kontem Google (tj. danymi osobowymi). Następnie Google Analytics tymczasowo łączy identyfikator użytkownika z danymi Google Analytics w celu optymalizacji naszych grup docelowych.

Jeśli użytkownik nie wyraża na to zgody, może wyłączyć tę funkcję, wybierając odpowiednie ustawienia w sekcji „Moje konto” na swoim koncie Google.

MAPY GOOGLE

Na tej stronie wykorzystujemy usługę Mapy Google w celu prezentowania map oraz tworzenia planów dojazdu.

Usługa Google Maps jest utrzymywana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Korzystając z map Google na tej stronie, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie automatycznie zbieranych danych i danych dostarczonych przez użytkownika przez Google, jednego z jej agentów lub strony trzecie.

Warunki użytkowania Map Google są dostępne tutaj.

Polityka ochrony danych osobowych Map Google jest dostępna tutaj.

BEZPIECZEŃSTWO  

Wdrożyliśmy techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed utratą, zniszczeniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Wszyscy nasi pracownicy i pracujący dla nas usługodawcy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Za każdym razem, gdy gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, są one szyfrowane przed przesłaniem. Oznacza to, że dane użytkownika nie mogą zostać niewłaściwie wykorzystane przez osoby trzecie. Nasze środki bezpieczeństwa podlegają ciągłemu procesowi doskonalenia, a nasze oświadczenia o ochronie danych są stale aktualizowane. Użytkownik musi się upewnić, że dysponuje ich najnowszą wersją.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ  

Prosimy o kontakt z nami w dowolnym momencie, aby dowiedzieć się, jakie dane osobowe przechowujemy na temat użytkownika lub w celu ich skorygowania albo usunięcia. Ponadto użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO) oraz prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO). W tych przypadkach prosimy o kontakt bezpośrednio z nami.

ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności, jeśli będzie to konieczne ze względu na nowe technologie. Użytkownik musi się upewnić, że dysponuje ich najnowszą wersją. W przypadku wprowadzenia zasadniczych zmian w niniejszej polityce prywatności, ogłosimy je na naszej stronie internetowej